Days
Hours
Minutes
Secounds

7. medziodborová konferencia ALMA 2019

16. - 18. Október, 2019, BRATISLAVA