Doporučené možnosti ubytovania počas konferencie ALMA 2019

Hotel Družba – vysokoškolský internát
Botanická 25
842 14 Bratislava
Recepcia tel.: +421 2 6542 0065, 6029 9111
http://www.hotel-druzba.sk , recepcia@druzba.uniba.sk

 

 

 

Hotel Akademik
Vazovová 1
811 07  Bratislava
Recepcia tel.: +421 918 664 027
https://www.stuba.sk/sk/studentov/studentske-domovy-stu-v-bratislave/hotel-akademik.html?page_id=3328 , elena.trochtova@stuba.sk
 

 

 

Hotel Tatra
Nám. 1 mája 5
811 06 Bratislava
Tel.: +421 2 592 72 111
Mob.: +421 948 840 441
http://www.hoteltatra.sk , rezervacie@hoteltatra.sk; frontdesk@hoteltatra.sk

 

 

 

Botel Fairway
Nábr. arm. gen. L. Svobodu
811 02 Bratislava, Slovensko
Tel.č.: +421 2 5441 2090; +421 2 5441 2207
http://www.botelfairway.sk , recepcia@botelfairway.sk

 

 

 

 

Botel Gracia
Rázusovo nábrežie
811 02 Bratislava
Tel.č.: +421 2 544 32 132;
http://www.botelgracia.sk/ , hotel@botelgracia.sk