Prednášky
Tipy pre prípravu Vašich prezentácií

Dĺžka prednášky (vrátane 5 – 10 min na diskusiu)

Úvodné prednášky (Margriet van Eikema Homes, Marcin Kozarzewski): 60 min

Pozvané prednášky (Cristina Serendan, Polonca Ropret, Andrea Urland, Irina Petroviciu): 40 min

Ostatné prednášky: 30 min

Výnimky – Tomasz Łojewski: 30+10 min workshop, Christoph Herm: 20 min

 

Technické špecifikácie

Microsoft PowerPoint 2016 alebo staršie verzie (2013, 2010). Počítač, ktorý bude k dispozícii pre prednášky, je vybavený operačným systémom Windows 10 a programom PowerPoint 2016.

Prosíme prednášajúcich, ktorí chcú použiť svoj vlastný počítač, aby kontaktovali organizátorov vopred (alma2019@alma-lab.cz). To platí špeciálne v prípade použitia počítačov Apple MAC.

Doporučený pomer strán pre prezentáciu je 16 : 9, pomer strán 4 : 3 je taktiež možný, no s obmedzením zobrazovanej plochy.

Audio súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp3 alebo waw.

Video súbory, pokiaľ budú použité, musia byť integrované do prezentácie PowerPoint. Doporučený formát je mp4, mov, wmv. Nepoužívajte Flash videa. Nepoužívajte hyperlinky ku spúšťaniu videa. Nepoužívajte internetové videa, ako je napríklad Youtube.

Prineste svoje prezentácie prednostne na USB flash médiu. USB Hard-Disk je tiež možný.
Postery
Maximálne rozmery postera sú DIN A0:

Šírka 841 mm,  Výška 1189 mm

Doporučujeme rozdeliť obsah postera do následujúcich sekcií:
Titul, autori, adresa… (v hornom rohu, cez celú šírku postera)
Úvod a účel
Použité metódy
Výsledky
Závery

Titul by mal byť zvýraznený (použite tučné písmo). Text by mal byť ľahko čitateľný zo vzdialenosti cca. 2 – 3 metre. Text môže byť preložený obrázkami a/alebo fotografiami.

Doporučujeme vyrobiť si a priniesť so sebou aj letáky (zmenšené kópie postera, napr. formátu A4) pre prípadných záujemcov o Vašu prácu.

Ak máte akékoľvek otázky, prosím neváhajte kontaktovať organizátorov (alma2019@alma-lab.cz)
Konferenčný zborník
Plné príspevky dodané do 31. 12 2019 budú posúdené nejmenej dvoma recenzentmi. Prijaté rukopisy budú publikované v konferenčnom zborníku Acta Artis Academica 2019.

Konferenčný zborník je od roku 2010 zahrnutý v medzinárodnej databáze ISI Proceedings database (Thomson Reuters).

Pokyny pre prípravu rukopisov nájdete tu.