Organizačný výbor konferencie ALMA 2019

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Katarína Vizárová (predseda)
Milena Reháková
Michal Jablonský
Radko Tiňo
Izabela Vajová
Katarína Čížová
Aldona Jedrusik
Katarína Haberová

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Danica Stojkovičová
Jana Dušková

ALMA – spoločné pracovisko Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

Petr Bezdička
Janka Hradilová
David Hradil

Medzinárodný programový výbor konferencie ALMA 2019

Manfred Schreiner / Academy of Fine Arts, Vienna, Austria
Christoph Herm / Academy of Fine Arts, Dresden, Germany
Piotr Targowski / Nicolaus Copernicus University, Torun, Poland
Marcin Kozarzewski / Monument service, Michalowice, Poland
David Hradil / ALMA, Institute of Inorganic chemistry of the CAS & Academy of Fine Arts in Prague, Czech Republic
Jitka Šrejberová / Regional Museum and Gallery in Most, Czech Republic
Michal Čeppan / Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
Boris Kvasnica / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, Slovakia

Sekretárka výboru

Silvia Garrappa / ALMA, Institute of Inorganic Chemistry of the CAS, Czech Republic