Zuzana Ludiková, Stanislava Trginová, Janka Hradilová, Boris Blatný, Radoslav Ragač

Zuzana Ludiková, Stanislava Trginová, Janka Hradilová, Boris Blatný, Radoslav Ragač